Der beliebte Spargel
Der beliebte Spargel
Das traditionelle elsäßische Bier
Das traditionelle elsäßische Bier
Sauerkraut
La choucroute alsacienne
Gänseleber
Foie gras d´Alsace
Münsterkäse
Münster Käse
Münster Quiche
Münster Quiche
Flammkuchen
tarte flambée - Flammkuchen
Kouglopf
Kouglopf
Kouglopf
Kouglopf
Weihnachts-\
Weihnachts-"Bredel"
Schnapsbrennen
Schnapsbrennen
Conception Lézard Rouge/Marie Kuntz 2009